måndag 4 februari 2013

Litteratur-epoker i kort


Antiken
Under antiken så handlade litteraturen mycket om hjältar och gudar. Den största författaren var Homeros, en rapsod. Rapsoder var vanliga under den här tiden. Rapsoden Homeros skrev två stora kända epos, Illiaden och Odyssen. Det var under antiken som de tre stora genrerna dramatik, lyrik och epik grundlades. Många av dagens vetenskaper fick även sina namn under den här tidsepoken, biologi, zoologi, fysik, osv. Dessa myntades av filosofen Aristotoles.

Medeltiden
Religiös diktning var vanligt, med hymner och legender. Legenderna handlade om helgons bedrifter. De alla följer samma mall: en människa känner kallelse att uträtta stora och heliga ting, och utsätts för prövningar och frestelser men består proven.

Riddartiden varade under medeltiden och med en speciell typ av diktning, riddardiktning som handlade mest om hjältar och hövisk diktning, en typ av diktning som innehåll budskap om hur man skulle föra sig på ett korrekt vis.

Under 1100 och 1200-talet så blomstrade städerna i Europa. De två viktigaste författarna under denna period var Dante Alighieri och Giovanni Boccaccio, de lade grunden för italiensk skriftspråk.
Dantes böcker handlar mycket om kärlek. Hans kändaste verk är Divina Commedia, en spegelbild av det meddeltida samhällets herarkier och principer. Boccaccio skilldrade pesten.

Renässansen
Upplysning och förromantik

Romantiken
Romantiken handlar mycket om känsla, fantasi och natur. De två stora författarna var framförallt Rousseau och Goethe. Roussou skrev bl.a. om barnuppfostran, förälskelse och passion. Det brukar sägas att det var han som gjorde naturen vacker. Han beskrev kärleken som en naturkraft.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Exotism

Realism och naturalism
Modernism
Efterkrigstid och samtid

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar