tisdag 29 januari 2013


Antikens typiska drag är gudar och hjältar. Kända verk från den tiden är Illiaden och Oddyssen av Homeros. Homeros var en s.k. rapsod. Under den här tiden skapades lyriken, dramatiken och epiken, grundaren hette Aristoteles.

Medeltiden. Under medeltiden så är kristna kyrkan stark. Dante Aligheri är en av de största. Bocaccio skapade den första novellen. Riddartiden, viktig inspirationskälla för fantasy.
Villon har under århundradenas lopp inspirerat många visdiktare, bland andra Evert Taube i dikten Vinterballad och Cornelis Vreeswijk.
http://www.ur.se/Produkter/158020-Hej-litteraturen!-Medeltiden

Typiskt för romantiken är känslan och närheten till naturen. Starka rebelliska personer är ofta huvudpersoner i litteraturen. Ofta nästan överdrivna känslor.

Ett typiskt exempel på romantisk diktning är romanen Den unge Werthers lidanden av den tyske författaren Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832). Boken handlar om en man som av olycklig kärlek tar sitt eget liv.
De romantiska författarna sökte ofta sina motiv i andra kulturer eller i andra tider och ibland i det fantastiska. Den skotska författaren Walter Scott (1771-1832) skrev om Robin Hood och Ivanhoe i det medeltida England. Amerikanen James Fennimore Cooper (1789-1851) blev berömd för sina indianböcker, bland annat Den siste mohikanen.Typiskt för realismen är att det ska vara verklighetstroget och skilldra flera sidor av samhället, inte bara de bra sidorna. De kritiserade ofta problem i samhället, t.ex. som barnarbete och prostitution.

Typiskt för naturalismen är att det ska vara mer naturvetenskapligt. Naturalism är ett senare stadie av realism. Det uppstod för att snabb utveckling av naturvetenskap i samhället. Darwin-teorin gjorde ett stort inflytande. Människan i naturalism ses som någon som är beroende av sociala och genetiska faktorer och inte hade direkt någon fri viljekraft. De mest typiska karaktärerna i naturalism är en karaktär med dåliga livsförhållanden och en drivkraft som styrs av instinkter men de kan inte bli uppfyllda pga dåliga sociala förhållanden.


Romantiken - man ägnar sig åt fantasi, mystik, känslor, att utforska själen och metafysiska studier.

Realismen - en direkt opposition till romantiken, i exemplevis socialrealism skildras grå vardag, fattigdom, svåra förhållanden, misär och liknande.

Naturalism - en form av radikal realism med vetenskapen som grund, karaktärerna i verket ses som resultatet av den miljö de lever i.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar