måndag 14 januari 2013

Könsskillnader i språket

I Handbok i svenska språket av Ulf Jansson skrivs det att det är skillnader i språket utifrån om man är man eller kvinna. I boken ges bl.a. iakttagelser att kvinnorna har ett rikare ordförråd än männen, medan männen har en mer avancerad meningsuppbyggnad. Dessutom så har kvinnorna ett försprång i språket, som först blir likvärdigt i högstadiet.

Det stämmer nog med vad jag har upplevt, jag minns att vi vår klass på mellanstadiet hade tjejer som läste väldigt mycket böcker. De läste redan på den tiden långa böcker om Charles Dickens, t.ex. Medan vi pojkar spelade innebandy på rasterna.

Dessutom så tänker jag att i det offentliga språket och språket som författare använder i böcker, där är det nog inte lika stor skillnad som i det vardagliga språket, i avseende om ordrikedom och meningsuppbyggnad.

Men på senare år tycker att man inte märker av det så väldigt mycket. Uppgifterna var hämtade på 70 och 80-talet så sedan dess kanske det har förändrats ganska mycket. Hoppas jag i varje fall. Det vore intressant att se om det har förändrats någonting sedan dess.

Vad det och de övriga språkliga skillnaderna direkt kan bero på vet jag inte. Det framkommer inte av boken teorier om det är av kulturella eller rent biologiska aspekter i hjärnan som gör att vi får olika språk. Det tycker jag också vore intressant att få veta.

1 kommentar: