tisdag 15 januari 2013

LITTERATURHISTORISK ÖVERSIKT

 1. Antiken (ca 800 f. Kr - ca 500 e.Kr):
 • Homeros
 • De olika genrerna och vetenskaperna (Aristoteles)
 • De stora dramatikerna (Aiskylos, Sofokles, Euripides, Aristofanes)
 • Greker och romare
 • Bibeln

 1. Medeltiden (500-1400 ca):
 • Religiös diktning: hymner och legender
 • Riddardiktning: Hjältar och den höviska diktningen
 • Stadskulturen (Dante, Boccaccio och Villon)
 • Den isländska sagan
 • Bland runor, lagar och ballader i Sverige

 1. Renässansen (1400-1600 ca):
 • Reformation och boktryckarkonst
 • Rabelais och Cervantes
 • Shakespeare och den elisabetanska teatern
 • Fransk-klassicism (Racine och Molière)
 • Stiernhielm, Wivallius och Lucidor. Svenska skalder.

 1. Upplysning och förromantik (1600-1700 ca):
 • Förnuftets tidsålder. Locke och Newton.
 • Samhällskritik och underhållning (Swift, Austen och Defoe)
 • Voltaire: Upplysningens huvudfigur.
 • Känslosamheten tar vid. Förromantik.
 • Svenskt 1700-tal. Upplysning och Bellman.

 1. Romantiken (sent 1700 - mitten av 1800):
 • Känsla, fantasi och natur (Rousseau, Goethe)
 • Historia
 • Det exotiska
 • Det spännande och fasansfulla (Poe)
 • Poesi! (Stagnelius m fl)

 1. Realism och naturalism (mitten av 1800-tidigt 1900):
 • Samhället
 • Psykologi
 • Politik
 • Kvinnor på frammarsch
 • Dickens, Dostojevskij och Zola m fl
 • Strindberg, Ibsen och Lagerlöf

 1. Modernism (första halvan av 1900-talet).
 • Krigstider
 • Djuppsykologi
 • Samhällsförändringar…
 • Joyce, Kafka, Hemingway m fl
 • Södergran, Boye m fl

 1. Efterkrigstid och samtid.
 • Solzjenitsyn, Orwell, Marquez………
 • ”Tredje världen”
 • Självbiografier
 • Kiosklitteratur
 • Kriminalromaner/thrillers
 • Historiska romaner
 • Fantasy
 • Och mycket, mycket, mycket mer!!!!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar