lördag 29 december 2012

Essä skriven om hur Candide och Den gröna milen kan jämföras

Jag har valt att skriva om samhällskritik utifrån två verk. De två verken jag har valt att ta med är boken Candide och filmatiseringen av Den gröna milen. De båda tar upp teman som även idag är väldigt aktuella, så som t ex kritiken mot kyrkan i Candide och frågan om dödsstraff som tas upp i verket Den gröna milen. Hur är det då möjligt att jämföra de båda verken?

Jo, vi kan börja med att analysera lite av boken Candide. Där kan man utläsa ganska tydlig kritik av kyrkan och hur samhället var uppbyggt på den tiden, hur kyrkan styrde och ställde. Det hela framförs genom kraftig satir och överdrifter av Voltaire. Däremot i filmen Den gröna milen är kritiken mer subtil, man kan inte utläsa så enkelt vad som kritiseras utan man får försöka att tolka filmens budskap själv, utifrån ett mer subtilt och djupare plan. Så på själva sättet hur själva kritiken framförs är de väldigt olika i sitt tillvägagångssätt. Ur detta kan man dra sammanfattningen att kritik kan framföras på många olika sätt i konsten.

Jag själv tolkar en del av budskapet i Den gröna milen som att de svarta kan dömas på grund av sin hudfärg, att filmen alltså försöker att lyfta fram frågan om rasism. För jag tror att det är ett stort problem idag att svarta från de lägre klasskikten ofta råkar befinna sig på fel plats vid fel tid och därför blir dömda, precis som i Den gröna milen. Men det hela är väldigt subtilt och kräver mycket energi från åskådarna, det blir mycket tolkningsfrågor och kanske är det en stor del av varför Den gröna milen har blivit så populär. Av Candide är det enklare att tolka budskapet, det framgår tydligt genom satiren och överdrifterna som framförs i boken.

Författarnas syfte, tror jag, är att de försöker få folk att ta ställning eller att börja reflektera över sånt som författarna tycker är fel. På det viset är de båda lika, att de försöker få folk att ta ställning. Omen Den gröna milen nog inbjuder till en djupare tolkning av reflektionen än i Candide. Men på den tiden så hade ju folk lite problem med att tyda satir så det är lite av en fråga om hur enkelt det var att tolka då den skrevs.

I Candide kritiseras överdriven optimism. Voltaire vill att folk ska tänka själva – inte låta kyrkan säga till dom vad de ska tänka, för att få det bättre än det är. Candide infinner sig hela tiden i allt och tycker att han inte kan göra någonting åt allt dåligt som händer honom. Att allt är ordnat till det bästa, vilket nog var en del av kyrkans budskap, som han bedriver kritik emot.

Voltaire kritiserar religiös fanatism där kyrkan eller människorna bakom religionen använder det som ett redskap för att få folk att göra vad man vill. Ibland skapas sanningar utifrån fördomar och åsikter som redan är etablerade, kanske på grund av kyrkan, eller andra källor i samhället. Det pekar Voltaire på genom sin bok, tycker jag.

Om man går in och försöker att analysera de olika budskapen och tillvägagångssätten så är det helt annorlunda. Den gröna milen använder sig inte något av satir. Han använder sig däremot, kan man uttyda, av metaforer, då den store svarta mannen som blir dömd nog är en personskildring av Jesus. Han kan hela människor och blir dömd för andra människors synder, samma koncept som i bibeln. I Den gröna milen är det inslag av magisk realism, något som inte finns i Candide, det har blivit populärt först på senare tid. I Candide tar man upp kritik mot t.ex. dåtidens optimism, kyrkan och överklassen, inget av dessa teman kritiseras direkt i Den gröna milen. Möjligtvis att man kan göra en långdragen paralell om att optimism tas upp för att man ser dödsstraffet som en lösning på problem. Men det blir ur en helt annan synvinkel än ur Candide. I Den gröna milen riktas istället kritik mot rasism och dödsstraff. Även där är det stor skillnad i jämförelse.

Så ur den här analysen av verken så kan jag sammanfatta med att de är väldigt olika och det enda de har riktigt gemensamt är att de båda verken bedriver samhällskritik, och mot problem i sin tid.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar