fredag 14 december 2012

LH, skoluppgift

Malraux: för människans värdighet slåss man

Läs nu s 277–278 i LL.
André Malraux var en fransk motsvarighet till Hemingway i sin dragning till kriget men framstår som mer reflekterande än sinnlig till sin natur.
Fundera över:
  • Varför avskydde han västerlänningarnas härjningar i Asien?
  • Vad är det han kallar Shanghai?
  • Vad är livet för Malraux?
  • Varför, tror du, att romanen Förtvivla ej (1937) har blivit en av 1900-talets mest berömda romaner?
  • Studera bilden på s 278 i LL som vill visa hans syn på människans plikt. Vilken är den?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar