torsdag 13 december 2012

Litteraturhistorian

Antikens typiska drag är gudar och hjältar. Kända verk från den tiden är Illiaden och Oddyssen av Homeros. Under den här tiden skapades lyriken, dramatiken och epiken.

Medeltiden. Under medeltiden så är kristna kyrkan stark. Dante Aligheri är en av de största. Bocaccio skapade den första novellen. Riddartiden, viktig inspirationskälla för fantasy.
Villon har under århundradenas lopp inspirerat många visdiktare, bland andra Evert Taube i dikten Vinterballad och Cornelis Vreeswijk.
http://www.ur.se/Produkter/158020-Hej-litteraturen!-Medeltiden

Typiskt för romantiken är känslan och närheten till naturen. Starka rebelliska personer är ofta huvudpersoner i litteraturen. Ofta nästan överdrivna känslor.

Ett typiskt exempel på romantisk diktning är romanen Den unge Werthers lidanden av den tyske författaren Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832). Boken handlar om en man som av olycklig kärlek tar sitt eget liv.
De romantiska författarna sökte ofta sina motiv i andra kulturer eller i andra tider och ibland i det fantastiska. Den skotska författaren Walter Scott (1771-1832) skrev om Robin Hood och Ivanhoe i det medeltida England. Amerikanen James Fennimore Cooper (1789-1851) blev berömd för sina indianböcker, bland annat Den siste mohikanen.Typiskt för realismen är att det ska vara verklighetstroget och skilldra flera sidor av samhället, inte bara de bra sidorna. De kritiserade ofta problem i samhället, t.ex. som barnarbete och prostitution.

Typiskt för naturalismen är att det ska vara mer naturvetenskapligt. Naturalism är ett senare stadie av realism. Det uppstod för att snabb utveckling av naturvetenskap i samhället. Darwin-teorin gjorde ett stort inflytande. Människan i naturalism ses som någon som är beroende av sociala och genetiska faktorer och inte hade direkt någon fri viljekraft. De mest typiska karaktärerna i naturalism är en karaktär med dåliga livsförhållanden och en drivkraft som styrs av instinkter men de kan inte bli uppfyllda pga dåliga sociala förhållanden.

"Romanen Thérèse Raquin är en naturalistisk skildring av bland annat begär, passion, otrohet, mord, kärlek och hat.
Med romanen Thérèse Raquin blev Émile Zola kallad naturalismens fader. Naturalismen kan ses som en vidareutveckling av realismen och beskriver verkligheten på ett detaljerat sätt, likt till exempel Honoré de Balzac men utan för långa detaljerade beskrivningar. Zola lyckades bättre än andra samtida realister med att väva in de naturalistiska beskrivningarna i sin berättelse, som kan läsas i bland annat Thérèse Raquin[3]. Naturalismen tenderar att visa verkligheten ur ett hårt och pessimistisk synsätt[4], som en motsats till hur romantiken beskriver verkligheten i mer idylliska drag."

Romantiken - man ägnar sig åt fantasi, mystik, känslor, att utforska själen och metafysiska studier.

Realismen - en direkt opposition till romantiken, i exemplevis socialrealism skildras grå vardag, fattigdom, svåra förhållanden, misär och liknande.

Naturalism - en form av radikal realism med vetenskapen som grund, karaktärerna i verket ses som resultatet av den miljö de lever i.
http://www.hejlitteraturen.se/2010/08/11/upplysningen-%E2%80%93-en-tid-for-frigorelse/

genom Röda Rummet visade Strindberg väldigt kritiskt hur det var i samhällstoppen, hos eliten där korruption var vardag
Strindberg förespråkade kvinnlig rösträtt.
Internationellt hyllad under sin livstid.
Bodde bl.a i Paris och "Blå tornet" i Stockholm.
Röda rummet var samhällskritisk.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar