måndag 17 december 2012

Skoluppgift, 40-talisterna

Svenska poeter från fem decennier

Svenska poeter från fem decennier

40-talisterna är ett viktigt begrepp inom den svenska litteraturen. Vad betyder det? På s 319–326 i LL får du stifta närmare bekantskap med åtta svenska poeter.
Läs dessa sidor. Välj sedan ut en av poeterna som du studerar lite närmare. Välj en dikt av denna poet (har du tur hittar du någon i LT, annars får du gå på biblioteket eller leta på Internet) och gör en diktanalys av denna dikt. Använd kapitel 30 i HB som hjälp (kapitlet gicks igenom i A-kursen).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar