lördag 15 december 2012

Litteraturhistoria

Det är mycket viktigt att du studerar s 114–117 i LL extra noga. De innehåller en grundlig sammanfattning av de yttringar och tankar som ryms inom romantiken. Läs noggrant och lär in de sex ”punkterna”! Tänk sedan efter vad som är tillämpligt på de olika författarna.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar